Завхан аймгийн Нөмрөг сумын ИТХ

Завхан аймгийн Нөмрөг сумын ИТХ